Stem Çalışmaları

“STEM” küçük yaşlarda sahip olduğumuz “yaratıcılığı” kullanarak, destekleyerek, tetikleyerek problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki “merak” duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir. Okulumuzda, Matematiği veya fen’i sadece ders olarak değil edindiği bilgileri hayatında uygulamasına olanak sağlayacak disiplinler arası işbirliği olan STEM çalışmalarına önem verilmektedir.