Rehberlik Çalışmaları

Özel Dünya Eğitim Kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak koruyucu, önleyici, geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak kendini tanıma, geliştirme, karar verme, problem çözme ve kendini gerçekleştirme gibi becerilerin kazandırılması; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan bir bütün olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak yalnızca öğrencilerle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelik çeşitli çalışmalar da yürütmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Her öğrenciye; kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamaları ile uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetlerin verilmesidir.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bireysel Rehberlik Çalışmaları: Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

· Okula uyum ve oryantasyon,

· Bireysel ve grup çalışmaları,

· Kendini tanıma ve ifade edebilme,

· Arkadaş ilişkileri ve iletişim becerileri,

· Problem çözme becerileri,

· Sosyal- duygusal sorunlar,

· Dikkat geliştirme çalışmaları,

· Yaş dönemi özellikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları,

· Akran ilişkileri,

· Akademik başarı ve motivasyon,

· Verimli ders çalışma teknikleri,

· Sınav kaygısı ile baş etme,

· Eğitsel rehberlik çalışmaları,

· Mesleki rehberlik çalışmaları,

· Önleyici rehberlik çalışmaları,

Öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli konularda çeşitli uzmanlarca yapılan sunumlar gibi alanlarda belirlenen ihtiyaca göre çeşitli çalışmaları planlamakta ve yürütmektedir.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

· Bireysel görüşmeler,

· Tanıma çalışmaları, anne ve baba tanışma görüşmeleri, tanışma toplantıları,

· Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,

· Aile- çocuk iletişimi,

· Velilere yönelik hazırlanan sunumlar, konferanslar planlanmakta,

· Öğrenciyle ilgili ya da velinin kendi ihtiyaç duyduğu konularla ilgili bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları,

· Uzmanların konuk olarak katıldığı “Veli Konferansları” ,

· Aylık bültenler .

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

· ‘Öğretmen Oryantasyonu’ çalışmaları,

· ‘Sınıf Rehber Öğretmenliği’ çalışmaları,

· ‘Bireysel Eğitim Programı’ çalışmaları,

· Öğretmen Bültenleri,

· Öğrencilerle ilgili bireysel ve toplu görüşmeler.