Okul Sonrası Programlar

OKUL SONRASI PROGRAM (OSP)

Eğitim ve öğretim bir süreç ve bir davranış değişiklikleri bütünüdür. Bu süreçte akademik gelişim için gereken dersler kadar sosyal, sanatsal ve sportif aktiviteler de gerekli ve önemlidir. Güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, yeni ilgi alanları oluşturmak ve beceriler kazandırmak için; öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarından yararlanılır. Dünya Eğitim kurumlarında öğrencilerin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi ve başarılı olması için; gelişmiş bir kişiliğe sahip, özgüvenli, uyum kapasitesi yüksek bireyler olmaları gerektiğine inanılır. Bunun için de öğrencilerin ilgi duyduğu alanda faaliyet göstermesi, yeteneklerini keşfetmesi, hoşlandığı aktiviteleri yapması yoluyla yaşantısını zenginleştirmesi için kulüp faaliyetleri adı altında eğitim-öğretim uygulaması yapılır. Öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda her yıl yenileri eklenen kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimize alanında uzman eğitimciler rehberlik eder.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ UYGULAMASININ AMAÇLARI

· Grup içi ve dışı ilişkileri geliştirmek,

· Bedensel, zihinsel, kültürel gelişime katkıda bulunmak,

· Sosyalleşme sürecini hızlandırmak,

· Öğrencilerin sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmeleri için, gerekli olan hobiler edinmelerini için bir alanda yoğunlaşmalarını sağlamak,

· Psikomotor gelişimine katkıda bulunurken üretmenin keyfini yaşamalarını da sağlamak,

· Sanatsal bir iç görü kazandırmak,

· Planlı çalışma alışkanlığı kazandırarak zamanlarını etkin ve verimli kullanabilme yeteneklerini geliştirmek,

· Yeteneklerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak,

· Evrensel bakış açısı kazandırmak, farkındalıklarını geliştirmek,

· Ekip ruhunu geliştirmektir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN İLKELERİ

· İlkokul ve 5 ve 6. Sınıf seviyesinde kulüp çalışmaları haftada dört ders saati olarak yapılır.

· Okulun açıldığı ilk hafta kulüp çalışmaları tanıtılır ve öğrencilerin kendini rahat ifade edecek ve geliştirecek en yakın kulüp faaliyetini seçmelerine rehberlik edilir.

· Her kulübün sene başında hazırlanan bir programı ve belli bir planlama dahilinde ulaşacağı hedefleri bulunur. Bu hedeflere ulaşmak için yıl boyunca yapılan çalışmalar; yıl sonunda kulübün niteliğine bağlı olarak sergilenir veya ürün olarak sunulur.

· Kulüp faaliyetleri branşında yetkin eğitmenler tarafından yapılır.

· Öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla aktiviteler, projeler düzenlenir. Her öğrencimizin bu tür faaliyetlere katılımı sağlanır.