Mind Lab Çalışmaları

Öğrencilerimizin düşünce becerilerinin yanı sıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, sorgulayan, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.

Farkındalığı geliştirmek

Düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık yaşamın her alanında kişisel gelişim için gereklidir. Mind Lab metodu, geliştirdiği üst-bilişsel düşünme modelleri sayesinde, farklı düşünme süreçleri ile ilgili farkındalık oluşturarak sürekli gelişimi mümkün kılar.

Düşünme Becerilerinin Aktarımı

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, herkesin her konuda her türlü bilgiye kolaylıkla erişebilmesi, temel düşünme becerilerinin önemini giderek daha da artırmaktadır. Mind Lab Metodu, problem çözme, karar verme, bilgi yönetimi, mantıksal ve matematiksel düşünme, kaynak yönetimi, sözlü ve sözsüz iletişim gibi pek çok düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Günlük Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi

“Oyun Oynama” süreci, duygusal ve sosyal zekanın geliştirilmesi için çok ideal bir simulasyon ortamıdır. Bu süreçte, işbirliği ve rekabet, yenmek ve yenilmek, başarmak ve başarısızlığa uğramak gibi birçok farklı durumla karşılaşmak kaçınılmazdır ve bu durumlarla baş edebilmek gerekir. Oyun, duyguları yönetme ve kontrol etme, hazzı erteleme, sabır gösterme, öz disiplin sahibi olma gibi birçok duygusal becerinin gelişimine yardımcı olur.

Disiplinlerarası Transfer

Bir alanda edinilen bilgi ve beceriyi farklı bir alanda uygulama yeteneği çocuklara kazandırılması gereken en önemli öğrenme becerilerinden biridir. Mind Lab Metodu, yaşamın farklı alanlarına uyarlanabilecek becerilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu metot ile, çocuklar farklı düşünce ve faliyet alanları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisi kazanarak, bunun sonucunda  da bir alanda edindikleri bilgi ve beceriyi farklı alanlara aktarabilmeyi başarırlar